51 photos

Traditionen tro var der nytårsparade ved Falck på Hadsundvej, hvor nuværende og tidligere ansatte ved Falck mødtes for at gøre status, og ønske hinanden godt nytår.

Stationsleder Bjarne Jørgensen bød velkommen til samtlige fremmødte, og gav herefter ordet til direktør for Falck Assistance Nordic, Lars Vester, som læste nytårstalen op på vegne af koncernchef Jakob Riis.

Han indledte med at nævne de 12 medarbejder ved Falck, som i årets løb er afgået ved døden, hvorefter der blev holdt 2 minutters stilhed.

Af talen fremgik det, at Falck har haft store problemer i det forgangne år. På alle niveauer har medarbejdere forladt Falck. På direktionsgangene er der kommet mange nye ansigter, som gør tingene helt anderledes, end man har været vant til.

»Helt anderledes ser billedet ud fra forsædet af de biler, vi hver dag redder menneskeliv med. Nogle af de bedste timer, jeg har haft, har været med vores kolleger på ambulancevagt, sammen med brandmænd, i førerhuset på en kranbil og sammen med vores dygtige behandlere i Healtcare,« lød det i talen.

»Det kan godt være, at vi har organiseret os uhensigtsmæssigt, men hver dag leverer vi en fantastisk indsats for og med de mennesker, hvis liv og værdier vi har sat os for at redde. Derfor er det sikkert som amen i kirken, at Falck kommer igen« fastslog Lars Vester.

Stationsleder Bjarne Jørgensen gjorde status over Falcks indsatser og resultater i 2017. I år har Falck været kaldt ud 630 gange, hvoraf de 35 var i Øster Tørslev, og 14 i Langå.

Han takkede varmt samtlige ansatte ved Falck i Randers for deres indsatser. Også politiet, hjemmeværnet, Beredskab & Sikkerhed (det kommunale brandvæsen) fik en stor tak for stationslederen, som sluttede af med falckråbet: »Hurra, Hurra, Falck.«

Den kommende borgmester Torben Hansen berørte de store besparelser, som beredskabet har været pålagt. Samtidig skulle fire kommuners beredskaber lægges sammen til ét og andre effektiviseringer.

»Men det lykkedes. Beredskabet er intakt. I formår hver eneste dag at gøre en forskel for vores 225.000 borgere i de fire kommuner. Nye køretøjer er kommet i drift. Ny brandstation i Hadsten er en realitet inden næste parole, og i 2020 får Rønde også en ny station. Der er ro om vores beredskab, både politisk og fagligt. Det er særdeles tilfredsstillende« sagde Torben Hansen.

Siden sidst har brandslukningen været i udbud, og den faldt ud til Falcks fordel. Falck fremlagde dokumentation for det ønskede sikkerhedsniveau for brandfolkene, og for den ønskede driftsstabilitet og Falck gav en skarp pris.

»Falck er og vedbliver at være en god og loyal samarbejdspartner for vores beredskab. Det vil jeg gerne sige tak for her i dag,« betonede den kommende borgmester, Torben Hansen.

Beredskabschef Kasper Sønderdahl. Han fastslog, at responstiderne var meget tilfredsstillende. Bl.a. i Randers skal det første brandkøretøj forlade stationen inden for 1 minut. Og det lykkes hver gang.

»Da jeg puttede mine unger den 9. januar 2017 var det med blødende hjerte og tårerne trillende ned af kinderne. Den dag sendte vi station Langå til Ulstrup sammen med vores indsatsleder til det, vi troede var en ulykke med gasudslip. De fandt en mor og fire døde børn sammen med familiefaderen, der havde begået selvmord. Informationerne fra det indsatssted sidder krystalklart på nethinden i dag. Senere på året finder vi en alt for ung familiefar omkommet i en bil inde på en mark. Nord for Randers var der 2, der omkom i flammerne. Flere end 20 mennesker er omkommet i færdselsuheld. Og sådan kunne jeg blive ved,« forklarede Kasper Sønderdahl om nogle af de oplevelser, som brandfolk kan blive udsat for.

Beredskabsdirektøren takkede alle brandfolkene, men rettede også en stor tak til brandmændenes familier.

Herefter var der den sædvanlige hygge med kaffe, øl og vand. Der blev også serveret masser af pølser, og det var lige ved at gå galt.

Brandmand Hans Jensen havde givet sine kollegaer instruks om, at brødene skulle være i oven i nøjagtig 3 minutter.

Brandmand Erik Mostrup og koordinator Susanne Kolstrup skulle sørge for, at brødene blev taget ud. Da de første brød kom ud, var de kulsorte og lugtede brændt. De var begge helt sikre på, at de blev taget ud nøjagtig efter 3 minutter. Det gav anledning til hjertelig internt drilleri. Men alle var enige om, at det var heldigt, at brandvæsenet var så tæt på.
DSC00573DSC00575DSC00577DSC00578DSC00585DSC00586DSC00589DSC00594DSC00599DSC00606DSC00613DSC00614DSC00616DSC00629DSC00630DSC00631DSC00632DSC00634DSC00635DSC00636

Categories & Keywords
Category:
Subcategory:
Subcategory Detail:
Keywords: